6 شهریور 1400

آموزش پیش دبستانی

در پیش دبستانی مهارت هایی از جمله توجه به معلم، خواندن و نوشتن قبل از مدرسه، برقراری ارتباط، حل مشکل و … آموزش داده میشه و کودکان ... ادامه مطلب

    خانه فروشگاهارسال پیامشماره تماس